Skip to main content
Kategori

Hverdagen i Ravsted tilbyder mange spændende ting. Vi har blandt andet to skoler, flere dagpleje institutioner og to børnehaver. Herudover kan du klare dagligdagens indkøb hos Let-køb og hos slagteren. Det er en stor styrke for byen og sognet.

Close Menu

Støt Ravsted By og Sogn på MobilePay –
Bak op om borgerforeningen og de aktiviteter vi understøtter i byen og sognet. Vi takker for alle bidrag!

Tak for din hjælp ❤️