Skip to main content
Kategori

Hverdagen i Ravsted tilbyder mange spændende ting. Vi har blandt andet to skoler, flere dagpleje institutioner og to børnehaver. Herudover kan du klare dagligdagens indkøb hos Let-køb og hos slagteren. Det er en stor styrke for byen og sognet.

Close Menu

Støt Ravsted By og Sogn på MobilePay eller via overførsel til konto 9827 8240000408.
Bak op om borgerforeningen og de aktiviteter vi understøtter i byen og sognet. Vi takker for alle bidrag!

Tak for din hjælp ❤️