Mød Borgerforeningen

Borgerforeningen består af 6-8 valgte medlemmer som sidder i bestyrelsen og fungerer som bindeled til Aabenraa Kommune - b.la. med vedligeholdense, forskønnelse og afholdese af arrangementer.

Vi vil gerne sammen med alle fremme og værne om borgernes interesser med hensyn til udvikling i det lokale område.

“Alle som bor eller har tilknytning til Ravsted Sogn kan blive medlem af borgerforeningen!”

Karin RubuschSekretær

Kirsten Clement

Formand (U)

Thomas Juhl

Næstformand (L)

Nina Sørensen

Kasserer & sekretær (U)

Line Iwersen

Øvrigt medlem (L)

Lars Svane Pedersen

Øvrigt medlem (L)

Karin Rubusch

Sekretær (U)

Vil du være med?

Øvrigt medlem