Mød Borgerforeningen

Borgerforeningen består af 6-8 valgte medlemmer som sidder i bestyrelsen og fungerer som bindeled til Aabenraa Kommune - b.la. med vedligeholdense, forskønnelse og afholdese af arrangementer.

Vi vil gerne sammen med alle fremme og værne om borgernes interesser med hensyn til udvikling i det lokale område.

“Alle som bor eller har tilknytning til Ravsted Sogn kan blive medlem af borgerforeningen!”

Karin RubuschSekretær

Kirsten Clement

Formand (U)

Thomas Juhl

Næstformand (L)

Lars Svane Pedersen

Kasserer (L)

Line Iwersen

Øvrigt medlem (L)

Karin Rubusch

Sekretær (U)

Jørgen Petersen

Øvrigt medlem (U)

Hanne Møller Nielsen

Øvrigt medlem (U)

Vil du være med?

Øvrigt medlem