Skip to main content

Tryghed skaber udvikling

Ravsted Skole danner sammen med Dagplejen, Børnehaven og SFO – Ravsted Børneunivers. Skolelederen udgør den daglige ledelse for hele ordningen. Det betyder et meget tæt samarbejde mellem de tre institutioner – og et fælles mål, som er at give børnene trygge og udviklende rammer fra start i dagplejen, til de forlader skolen efter 6. kl. Vi mener nemlig at trygge børn, der trives og deltager i fællesskabet, lærer bedst. Gennem vores fælles mål bliver vores værdigrundlag skabt, som er: ”tryghed skaber udvikling”.

Vi samarbejder, som en naturlig del af hverdagen omkring børnenes overgang fra dagpleje til børnehave til skole. Vi mener, samarbejdet er med til at skabe en ”rød tråd” i børnenes liv, som gør overgangen tryg og blid, da børnene i dagplejen og børnehaven benytter skolens gymnastiksal, deltager i forskellige arrangementer på skolen; såsom morgensang og læsearrangementer mm. Vores legestue er også placeret i skolens lokaler. Dette er med til, at børnene lærer skolens bygninger og de ansatte på skolen at kende, og det giver børn tryghed at færdes i vante rammer blandt kendte voksne.

Yderligere mener vi, at samarbejdet omkring skolestart også skaber en blid og tryg overgang til skolen. Inden skolestart mødes forældre med børnehaven og skolen for at få en dialog om, hvordan barnet får den bedst mulige skolestart. Vi mener hermed, at den form for skolestart giver tryghed til den enkelte elev allerede fra første skoledag.

Ved Ravsted Børneunivers har vi holddelt undervisning, hvor børnene er inddelt efter sociale og faglige kompetencer.  Det betyder, at vi har rullende skolegang. Rullende skolegang betyder, at eleven ruller et hold op, når eleven er klar til det udviklingsmæssigt – og ikke så meget aldersmæssigt. Der arbejdes dermed på tværs af årgangene, og derved tilgodeses eleverne på det niveau, de er.  Vi mener derfor holddelt undervisning både skaber tryghed og en høj faglig udvikling for den enkelte elev.

Vil du vide mere? Så se her

Close Menu

Støt Ravsted By og Sogn på MobilePay –
Bak op om borgerforeningen og de aktiviteter vi understøtter i byen og sognet. Vi takker for alle bidrag!

Tak for din hjælp ❤️