Skip to main content

Samvær, nærvær og fælleskab

Kirken i Ravsted er et bredt og kulturelt samlingspunkt som i næstekærlighedens navn ønsker at åbne kirken; dens virke og rum. Gennem forkyndelse og aktiviteter ønskes at fremme samvær og nærvær mennesker imellem. I Ravsted sogn fastholder vi den traditionsbundne kirke, hvor vi indbyder alle til at tage del i et åbent kristent nutidigt fællesskab. Vi vil også gerne være et kulturelt samlingssted, hvor samvær, nærvær og fællesskab er i højsædet. Dette skal ske i åben dialog mellem præst, menighedsråd og sognets indbyggere. Vi vil bruge det kirkelige rum til at skabe fællesskab og sammenhængskraft til gavn for alle sognets beboere uanset kulturel baggrund og alder.

Vil du vide mere? Så se her

Close Menu

Støt Ravsted By og Sogn på MobilePay eller via overførsel til konto 9827 8240000408.
Bak op om borgerforeningen og de aktiviteter vi understøtter i byen og sognet. Vi takker for alle bidrag!

Tak for din hjælp ❤️