Hvad laver borgerforeningen? I vores vedtægter står, at vi skal fremme og værne om borgernes interesser med hensyn til udvikling i det lokale område. Herunder bidrage til at forskønne vores sogn ved at opsætte og vedligeholde bænke, stier og plante blomster.

Vil du være med? Kontakt os her

Vi sørger for vedligeholdelse af legepladsen ved Ravsted Idrætscenter.
Vi varetager drift og vedligeholdelse af “Byens Jord”, som ejes af Borgerforeningen og som udlånes til byfest og pinsefest i Ravsted.
Borgerforeningen afholder hvert år Sankthansfest.
Ligeledes arrangerer vi affaldsindsamling, hvor byens borgere hjælper hinanden med at holde naturen ren rundt om i sognet.
Borgerne kan bestille flagning i Ravsted ved f.eks runde fødselsdage og bryllupper, prisen herfor er 250,-.