Skip to main content

Sikke en fest vi har haft nu i nat!

Hver år afholdes der byfest i Ravsted, hvor blandt andre sognets borgere mødes til nogle festlige dage med spil, leg, konkurrencer og samvær på kryds og tværs. Fredag aften sluttes af med fest og dans for de “unge”. Lørdagen sluttes af med fællesspisning og dans med live musik om aftenen. Overskuddet udloddes til andre foreninger i sognet. Du kan finde mere information om byfesten på facebook.

Vil du være med? Så se her

Close Menu

Støt Ravsted By og Sogn på MobilePay –
Bak op om borgerforeningen og de aktiviteter vi understøtter i byen og sognet. Vi takker for alle bidrag!

Tak for din hjælp ❤️