Skip to main content

Rap, Rap, Rasptedt..

I Ravsted kan du finde Club der Rappes som er en forening tilknyttet Kindergarten og SFO Ravsted, som understøtter deres aktivitetstilbud med spændende oplevelser og lidt ekstra legeredskaber til børnene. Klubben gør det muligt, at børnene et par gange om året kommer afsted på en større udflugt, det kan være Tolkschau eller en dyrepark. Videre anskaffer klubben lidt større legeredskaber til legepladsen så som mooncars, klatrestativ eller andre spændende ting, som giver lidt mere til børnenes leg. Klubben giver mulighed for at tage til svømning eller lave ekstra gymnastik.

Vil du vide mere? Så klik her

Close Menu

Støt Ravsted By og Sogn på MobilePay –
Bak op om borgerforeningen og de aktiviteter vi understøtter i byen og sognet. Vi takker for alle bidrag!

Tak for din hjælp ❤️