Vedtægter (Februar 2016)

Vedtægter Februar 2016

 

Præcisering af §9

“Med offentliggørelse i pressen menes den trykte presse og/eller hjemmeside, sociale medier og informationstavler/-skærme”

 

Præcisering af §12

“Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid,
indtræder den suppleant, der er valgt for samme periode, i bestyrelsen.
Ved førstkommende generalforsamling vælges en ny suppleant.

Det betyder således:

a) Udtræder et medlem mere end 1 år før tid, indtræder suppleanten der
er valgt for samme periode i bestyrelsen og på førstkommende
generalforsamling vælges en ny suppleant for 1 år.

b) Udtræder et medlem mindre end 1 år før tid, indtræder suppleanten der
er valg for samme periode i bestyrelsen og vil være på valg ved
førstkommende generalforsamling, hvor der ligeledes skal findes en ny
suppleant for de kommende 2 år.”